• Losstelling

   
  Wat een goede tijd had Adam: zei hij iets leuk, dan was hem niemand vóór.
   
  (Mark Twain)

 • Losstelling

   
  Er zijn geen woordenboeken met aanhalingen nodig om er aan te herinneren dat de ogen de vensters zijn van de geest.
   
  (naar Max Beerbohm)

 • Losstelling

   
  Niet cremeren, 't is zo'n triestig vuurtje, maar een goud omrand kaartje en op het graf: "'t Is mooi geweest".
   
  (Toon Hermans, over wat later met hem moest)